همکاری با ما
فرم درخواست استخدام لطفا در تکمیل اطلاعات فرم دقت فرمایید
 • در صورت داشتن سابقه کار در شرکت های دیگر فرم را پر کنید
 • 1- من اصولا شخص نگراني نيستم.

  2- دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشند.

  3- دوست ندارم وقتم را با خيال پردازي تلف كنم.

  4- سعي ميكنم در مقابل همه مودب باشم.

  5- وسايل متعلق به خود را تميز و مرتب نگاه مي دارم.

  6- اغلب خود را كمتر از ديگران حس مي كنم.

  7- زود به خنده مي افتم.

  8- هنگامي كه راه درست، كاري را پيدا كنم،آن روش را هميشه در آن مورد تكرار مي كنم.

  9- اغلب با فاميل و همكارانم بگو مگو دارم.

  10-به خوبي مي توانم كارهايم را طوري تنظيم كنم كه درست سر زمان تعيين شده انجام شوند.

  11- هنگامي كه تحت فشارهاي روحي زيادي هستم، گاه احساس مي كنم دارم خرد مي شوم.

  12- خودم را فرد خيلي سر حال و سر زنده اي نمي دانم.

  13- نقش هاي موجود در پديده هاي هنري و طبيعت مرا مبهوت مي كند.

  14- بعضي مردم فكر مي كنند كه من شخصی خود خواه و خود محورم.

  15- فرد خيلي مرتب و منظمي نيستم.

  16- به ندرت احساس تنهايي و غم مي كنم.

  17- واقعا از صحبت كردن با ديگران لذت مي برم.

  18- فكر مي كنم گوش دادن دانشجويان به مطالب متناقض فقط به سردرگمي و گمراهي آن ها منجر خواهد شد.

  19- همكاري را بر رقابت با ديگران ترجيح مي دهم.

  20- سعي مي كنم همه كارهايم را با احساس مسوليت انجام دهم.

  21- اغلب احساس عصبي بودن و تنش مي كنم.

  22- هميشه براي كار آماده ام.

  23- شعر تقريبا اثري بر من ندارد.

  24- نسبت به قصد و نيت ديگران حساس مشكوك هستم.

  25- داراي هدف روشني هستم و براي رسيدن به آن طبق برنامه كار ميكنم.

  26- گاهي كاملا احساس بي ارزشي مي كنم.

  27- غالباً ترجيح مي دهم كار ها را به تنهايي انجام دهم.

  28- اغلب غذاهاي جديد و خارجي را امتحان مي كنم.

  29- معتقدم اگر به مردم اجازه دهيد، اكثر آن ها از شما سوء استفاده مي كنند.

  30- قبل از شروع هر كاري وقت زيادي را تلف مي كنم.

  31- به ندرت احساس اضطراب يا ترس مي كنم.

  32- اغلب احساس مي كنم سرشار از انرژي هستم.

  33- به ندرت به احساسات و عواطفي كه محيط هاي متفاوت به وجود مي آورند توجه مي كنم .

  34- اغلب آشنايانم مرا دوست دارند.

  35- براي رسيدن به اهدافم شديداً تلاش مي كنم.

  36- اغلب از طرز برخورد ديگران با خودم عصباني مي شوم.

  37- فردي خوشحال و بشاش و داراي روحيه خوبي هستم.

  38- معتقدم كه هنگام تصميم گيري درباره مسائل اخلاقي بايد از مراجع مذهبي پيروي كنيم.

  39- برخي فكر مي كنند كه من فردي سرد و حسابگر هستم.

  40- وقتي قول يا تعهدي مي دهم، همواره مي توان براي عمل به آن روي من حساب كرد.

  41- غالبا وقتي كارها پيش نمي روند، دلسرد شده و از كار صرف نظر مي كنم.

  42- شخص با نشاط و خوش بيني نيستم.

  43- بعضي اوقات وقتي شعري را مي خوانم يا يك كار هنري را تماشا مي كنم، يك احساس لرزش و يك تكان هيجاني را حس مي كنم.

  44- در روش هايم سرسخت و بي انعطاف هستم.

  45- گاهي آن طور كه بايد و شايد قابل اعتماد و اتكاء نيستم.

  46- به ندرت غمگين و افسرده مي شوم .

  47- زندگي و رويدادهاي آن برايم سريع مي گذرند.

  48- علاقه اي به تامل و تفكر جدي درباره سرنوشت و ماهيت جهان يا انسان ندارم.

  49- عموماً سعي مي كنم شخصي با ملاحظه و منطقي باشم.

  50- فرد مولدي هستم كه هميشه كارهايم را به اتمام مي رسانم.

  51- اغلب احساس درماندگي مي كنم و دنبال كسي مي گردم كه مشكلاتم را برطرف كند.

  52- شخص بسيار فعالي هستم.

  53- من كنجكاوي فكري فراواني دارم.

  54- اگر كسي را دوست نداشته باشم،مي گذارم متوجه اين احساسم بشود.

  55- فكر نمي كنم كه هيچ وقت بتوانم فردي منطقي بشوم.

  56- گاهي آنچنان خجالت زده شده ام كه فقط مي خواستم خود را پنهان كنم.

  57- ترجيح مي دهم كه براي خودم كار كنم تا راهبر ديگران باشم.

  58- اغلب از كلنجار رفتن با نظريه ها يا مفاهيم انتزاعي لذت مي برم.

  59- اگر لازم باشد مي توانم براي رسيدن به اهدافم ديگران را به طور ماهرانه اي به كار بگيرم.

  60- تلاش مي كنم هر كاري را به نحو ماهرانه اي انجام دهم.

 • مشخصات فردی
 • وضعیت
 • خدمت
 • تحصیلات
 • سوابق کاری
 • سایر اطلاعات
 • آزمون NEO