درباره
نام علی اکبر کرمانشاهی پور
متولد شهرستان آمل به سال 1337 خورشیدی، از پیشتازان فعالیت در عرصه ی تولید محصولات سیم و کابل میباشد. ایشـان در سال 1349 در سن 12 سالگی در یک کارگاه الکتریکی، که به همت پدر مرحومش’’حاج محمد تقی کرمانشاهی پور’’ تاسیس گردیده بود مشغول به کار و تا سال 1357 در همان کارگاه فعالیت نمود. همچنین وی تا پایان سال 1375 بطور تخصصی عضو اتحادیه ی بنک داران بورس و سیم و کابل بوده است. او سر انجام در سال 1376 به صورت رسمی شرکت تولیدی سیم و کابل آمل را تاسیس کرده و برای رسیدن به هدف و جایگاه امروز خود سالهای پر فراز و نشیبی را در این صنعت پشت سر گذاشت. برخی از فعالیت های ایشان بدین شرح است:
- ریاست اتحادیه ی صنف الکتریک استان مازندران ’’به مدت هشت سال’’ از سال 1360
- بنیانگذار و ریاست هیات امنای شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل ’’در چهار دوره متوالی’’
- عضو فعال انجمن کار آفرینان استان مازندران
- از اعضای اتاق فکر اداره ی بازرگانی و اداره ی کار استان مازندران